BİLİMSEL PROGRAM BİLDİRİ GÖNDERİMİ KAYIT ve KONAKLAMA

Kongre Programı

27 Ekim 2021, Çarşamba

SALON A
13:45 - 14:00
Açılış Konuşması
14:00 - 15:30 Oturum Başlığı: Romatolojinin Dünü, Bugünü, Yarını
Moderatörler: Hasan Yazıcı, Orhan Aral, Lale Öcal
14:00 - 14:20
Romatolojinin Kısa Tarihçesi Orhan Aral
14:20 - 14:40
Romatoloji ile Geçen Bir Ömür Hasan Yazıcı
14:40 - 15:00
Romatolojinin Geleceği Fatoş Önen
15:00 - 15:30
Soru - Cevap
15:30 - 16:00
KAHVE MOLASI
16:00 - 17:30 Oturum Başlığı: Tartışma: csDMARD Dirençli Romatoid Artrit Hastasında Hangi Gelişmiş Tedaviyi Tercih Edelim? 
Moderatörler: Vedat Hamuryudan, Nevsun İnanç
16:00 - 16:20
Anti-TNF Ajanlar Nevsun İnanç
16:20 - 16:40
TNF-dışı Biyolojik Ajanlar Gökhan Keser
16:40 - 17:00
Jak İnhibitörleri Ahmet Gül
17:00 - 17:30
Soru - Cevap
17:30 - 18:00
KAHVE MOLASI
18:00 - 19:00 Oturum Başlığı: Romatoid Artrit - Biyogöstergeler
Moderatörler: Ahmet Gül, Murat İnanç
18:00 - 18:30
Remission vs Self-Tolerance in RA – the same or different? John D Isaacs
18:30 - 19:00
Reframing Immune-Mediated Inflammatory Diseases through Signature Cytokine Hubs Georg Schett

28 Ekim 2021, Perşembe

SALON A
08:30 - 09:30 Oturum Başlığı: Tartışma: Hastalık alt tiplerine göre tedavinin şekillenmesi (1)
Moderatörler: Melike Melikoğlu, Veli Yazısız
08:30 - 09:00
PsA ve SpA Birlikteliği: Klinik Bulgular ve Tedavi Yaklaşımlarında Farklılıklar Christopher Ritchlin
09:00 - 09:20
Hastalık Tipleine Göre Güncel tedavi rehberleri Umut Kalyoncu
09:20 - 09:30
Soru - Cevap
09:30 - 10:00
KAHVE MOLASI
10:00 - 11:30 Oturum Başlığı: Tartışma: Hastalık alt tiplerine göre tedavinin şekillenmesi (2) 
Moderatörler: İhsan Ertenli, Ediz Dalkılıç
10:00 - 10:30
İBH ve SpA Birlikteliği: Güncelleme Dirk Elewaut
10:30 - 10:50
Gastroenterolog Gözüyle Tedavi Yaklaşımları Aykut Ferhat Çelik
10:50 - 11:10
Romatolog Gözüyle Tedavi Yaklaşımları İsmail Sarı
11:10 - 11:30
Soru - Cevap
11:30 - 11:45
ARA
11:45 - 12:30
Uydu Sempozyumu - 1 (Lilly)
Romatoid Artrit Tedavisinde Barisitinib ile Hedef:
Standardın Ötesi!

Oturum Başkanı: Ahmet Gül
Konuşmacılar: Serdal Uğurlu, Cemal Bes
12:30 - 14:00
ÖĞLE YEMEĞİ
14:00 - 15:30 Oturum Başlığı: SLE - Renal tutulum
Moderatörler: Sedat Kiraz, Ayten Yazıcı
14:00 - 14:20
Lupus nefriti tedavisinde tedavi seçimi: Eldekiler ve umut verenler Bahar Artım Esen
14:20 - 14:30
Soru - Cevap
14:30 - 15:00
Nefroloji klinik pratiğinde lupus nefriti takibi (hedef ne olmalı, Lupus nefritinde ne zaman biyopsi yapalım,LN dışı patolojiler ve ipuçları) David Jayne
15:00 - 15:30
Soru - Cevap ve Genel Tartışma
15:30 - 16:00
KAHVE MOLASI
16:00 - 16:45
Uydu Sempozyumu - 2 (Farmanova)
Ankilozan spondilit tedavisinde secukinumab farkı:
Biyolojik naif hastalarda tedavi sonuçları

Oturum Başkanları: Haner Direskeneli, Murat İnanç
Konuşmacılar: Gülen Hatemi, Serdal Uğurlu
16:45 - 17:00
ARA
17:00 - 18:30 Oturum Başlığı: Bağ Dokusu Hastalıkları
Moderatörler: Yasemin Kabasakal, Ayşe Çefle, Süleyman Serdar Koca
17:00 - 17:20
İnflamatuar miyopati tedavisi nasıl yönetilmeli? Murat İnanç
17:20 - 17:50
Romatolojide İnterstisyel Akciğer Hastalığı: Antifibrotik Tedavi ne Zaman Düşünülmeli? Yasemin Yalçınkaya
17:50 - 18:10
Pulmoner arteryal hipertansiyon tedavisinde yeni ne var? Ali Akdoğan
18:10 - 18:30
Soru - Cevap

29 Ekim 2021, Cuma

SALON A
08:00 - 09:30 Oturum Başlığı: ACR 2021 Vaskülit'e Yaklaşım (Management) Kılavuzları
Moderatörler: Kenan Aksu, Cemal Bes
08:00 - 08:20
Büyük Damar Vaskülitleri Fatma Alibaz-Oner
08:20 - 08:40
PAN Cemal Bes
08:40 - 09:00
ANCA Vaskülitleri Kenan Aksu
09:00 - 09:30
Soru - Cevap
09:30 - 10:00
KAHVE MOLASI
10:00 - 11:30 Oturum Başlığı: Vaskülitler ve Vaskülit Benzerleri 
Moderatörler: Haner Direskeneli, Nilüfer Alpay-Kanıtez
10:00 - 10:30
Vasküilitlerde yeni ve tartışmalı tedaviler Andreas Kronbichler
10:30 - 11:00
Vaskülitlerde Steroid Kullanımı ve Hasar Haner Direskeneli
11:00 - 11:30
IgG4-ilişkili Hastalık ve Periaortik Fibroz Tedavisinde Yenilikler  Ömer Karadağ
11:30 - 11:45
ARA
11:45 - 12:30
Uydu Sempozyumu - 3 (Pfizer)
İnfliksimabın Gücü & Pfizer’in Tecrübesi ile Buluştu

Moderatör: Ahmet Gül
Pfizer infliksimabı klinik çalışma verileri - Servet Akar
Ankilozan Spondilitte İnfliksimab Verileri - Cemal Bes
12:30 - 14:00
ÖĞLE YEMEĞİ
14:00 - 15:30 Oturum Başlığı: Behçet hastalığı: Tedavi Yaklaşımları
Moderatörler: Sabahattin Yurdakul, Metin Özgen
14:00 - 14:20
Mukokütanöz tutulum tedavisinde topikal ajanlar Afet Akdağ-Köse
14:20 - 14:40
Merkezi Sinir Sistemi Tutulumunun Tedavisi Emire Seyahi
14:40 - 15:00
Damar tutulumunda immünsüpresif ve antikoagülan tedavide yeni ne var?  Gülen Hatemi
15:00 - 15:20
Behçet üveitinde ne zaman, hangi biyolojik?  İlknur Tuğal-Tutkun
15:20 - 15:30
Soru - Cevap
15:30 - 16:00
KAHVE MOLASI
16:00 - 17:30 Oturum Başlığı: Ailevi Akdeniz Ateşi / Otoinflamatuvar Hastalıklar
Moderatörler: Huri Özdoğan, Serdal Uğurlu
16:00 - 16:30
FMF ve pirin defosforilasyonu: tanı ve tedaviye yansımaları Thomas Henry
16:30 - 16:50
Ailevi Akdeniz Ateşine İkincil Renal Amiloidozda Anti-sitokin Tedaviler Serdal Uğurlu
16:50 - 17:10
Geç Başlangıçlı Ailevi Akdeniz Ateşi Abdurrahman Tufan
17:10 - 17:30
Soru - Cevap
17:30 - 17:45
ARA
17:45 - 19:21
Sözel Bildiriler
Moderatörler: Timuçin Kaşifoğlu, Şükran Erten
17:45 - 17:53
COVID-19-İlişkili Makrofaj Aktivasyon Sendromunda Dinamik Laboratuvar Değişikliklerinin Hesaplanması Shirkhan Amikishiyev
17:53 - 18:01
COVID-19-İlişkili Makrofaj Aktivasyon Sendromlu Hastalarda Anakinra Tedavisine Yanıtı Öngörebilecek Bulguların Araştırılması Shirkhan Amikishiyev
18:01 - 18:09
Biyolojik tedaviler romatoid artritte covid enfeksiyonunu etkiliyor mu? Özlem Pehlivan
18:09 - 18:17
Renal Transplant Alıcılarında AA Amiloidoz Nüksünü Saptamada Non-invazif Bir Yöntem Olarak Transient Elastografi (Fibroscan) Murat Bektaş
18:17 - 18:25
Covid-19 Pandemisi Sırasında Romatolojik Hastalıklarda İlaç Uyumu ve Etkileyen Faktörler Ahmet Kıvanç Cengiz
18:25 - 18:33
Sistemik skleroz hastalarında COVID-19 infeksiyonu sıklığı ve seyri: tek merkez deneyimi Numune Aliyeva
18:33 - 18:41
Biyolojik Tedavi Kullanan Ailevi Akdeniz Ateşi Hastalarında COVID-19 Seyri: Tek Merkez Deneyimi Numune Aliyeva
18:41 - 18:49
Rituximab kullanan Romatoid Artrit hastalarında hipogamaglobulinemi gelişimi daha iyi tedavi yanıtı ile ilişkili midir? Gözde Emine Aydemir Gülöksüz
18:49 - 18:57
Behçet Sempozyumuna Katılan Hastalar Genel Hasta Popülasyonunu Temsil Ediyor Mu? Sıtkı Safa Taflan
18:57 - 19:05
Tersiyer bir merkezde sistemik skleroz tanılı hastaların takipten çıkma sıklığının retrospektif değerlendirilmesi Fatma Pala
19:05 - 19:13
Ailesel Akdeniz Ateşi hastalarında psöriazis ve diğer cilt lezyonlarının değerlendirilmesi Sema Kaymaz Tahra
19:13 - 19:21
Behçet hastalığında santral sinir sistemi tutulumu; 55 hastanın retrospektif değerlendirilmesi Reşit Yıldırım

30 Ekim 2021, Cumartesi

SALON A
08:30 - 10:00 Oturum Başlığı: Kristal Artritleri
Moderatörler: Eftal Yücel, İzzet Fresko
08:30 - 08:50
Kadınlarda gut hastalığı: Farklı neler var? İzzet Fresko
08:50 - 09:20
Gut tedavisine yeni yaklaşımlar Fernando-Perez Ruiz
09:20 - 10:00
Soru - Cevap
10:00 - 10:30
KAHVE MOLASI
10:30 - 12:00 Oturum Başlığı: Inflamasyon ve Osteoporoz / steroide bağlı osteoporoz (tanı, takip, tedavi)
Moderatörler: Nurdan Kötevoğlu, Hakan Emmungil
10:30 - 10:50
Osteoporoz: Kemik mineral yoğunluğu ölçümleri ve biyogöstergelerle tedavi planlama ve izlem Eftal Yücel
10:50 - 11:10
Osteoporoz Tedavisinde Kemik Nekrozu ve Atipik Kırıklar Dilşad Sindel
11:10 - 11:30
Glukokortikoidlere Bağlı Osteoporoz Nurdan Gül
11:30 - 12:00
Soru - Cevap
12:00 - 12:15
ARA
12:15 - 13:00
Uydu Sempozyumu - 4 (Boehringer Ingelheim)
Paradigmalarda Değişim Zamanı
Moderatör: Murat İnanç
Konuşmacılar: Gülfer Okumuş, Gülen Hatemi
13:00 - 14:00
ÖĞLE YEMEĞİ
14:00 - 15:30 Oturum Başlığı: Pediyatrik Romatoloji
Moderatörler: Özgür Kasapçopur, Nuray Aktay Ayaz, Seza Özen
14:00 - 14:20
Monogenik Lupus’tan Jüvenil Sistemik Lupus Eritematosusa Uzanan Yolculuk Sezgin Şahin
14:20 - 14:40
Çocuk Romatoloji’de Biyobenzerler Mustafa Çakan
14:40 - 15:00
Vaskülit ile süregelen Otoenflamatuar hastalıklar Özge Başaran
15:00 - 15:30
Soru - Cevap
15:30 - 16:00
KAHVE MOLASI
16:00 - 17:30 Oturum Başlığı: Akılcı İlaç Kullanımı
Moderatörler: Didem Arslan, Süleyman Özbek
16:00 - 16:20
Biyolojik ilaçlarda güvenlilik güncellemesi Süleyman Özbek
16:20 - 16:40
Jak inhibitörlerinde güvenlilik güncellemesi Servet Akar
16:40 - 17:00
İmmünsüpresif hastalarda aşılamalar Fulya Coşan
17:00 - 17:30
Soru - Cevap
17:30 - 17:40
ARA
17:40 - 19:00 Oturum Başlığı: COVID-19 Oturumu
Moderatörler: Ahmet Omma, Levent Kılıç
17:40 - 18:00
MAS (Makrofaj Aktivasyon Sendromu) Orhan Küçükşahin
18:00 - 18:20
MIS-C (Çocuklarda Multisistem İnflamatuvar Sendrom) Kenan Barut
18:20 - 18:40
COVID-19 Aşıları ve Romatizmal Hastalıklar Mehmet Soy
18:40 - 19:00
Soru - Cevap
19:00 - 19:15
Kapanış