BİLDİRİ GÖNDERİMİBildiri Sistemi'ne ulaşım için: www.abstractagent.com/2020hedef


* Sempozyuma kabul edilmiş bildiriler “Ulusal Romatoloji Dergisi”nde yayınlanacaktır

Ön planda tedavi ve advers etkiler konusunda bildiri ve aynı konularda orijinal gözlemleri içeren olgu sunumları kabul edilecektir.

Bildiri Özeti Son Gönderim Tarihi:
17 Temmuz 2020

Kurallar

 • Bildirilerin online sistem üzerinden gönderilmesi tek geçerli bildiri gönderim şeklidir. Sistemden bağımsız olarak e-mail ve posta yoluyla gönderilen bildiriler kabul edilmeyecektir.
 • Bildiriler Sözel ve Poster kategorisinde kabul edilecektir.
 • Tüm bildiri özetleri Türkçe olmalı ve sunulacak olan içeriği belirtecek şekilde gönderilmelidir.
 • Özette anlaşılır ve düzgün Türkçe kullanmaya özen gösterilmelidir.
 • İnternet üzerinden gönderilen özetler aynı şekilde basılacağı için yazım hatalarına dikkat edilmesi gerekir.Tüm yazım hatalarından yazarlar sorumludur.
 • Bildiri başlığı çalışmayı yansıtmalıdır ve özet başlığının sadece ilk harf büyük yazılmalıdır. (Kısaltmalar istisnadır.)
 • Yazar isimlerinde sadece ilk harf büyük olacak şekilde küçük harflerle yazılmalıdır.
 • Yazarların çalıştıkları kurumların ad ve adresleri mutlaka belirtilmelidir.
 • Özet içinde kısaltma kullanılması halinde, kısaltmanın açık adı parantez içinde belirtilmelidir.
 • İlaç özel isimlerinin ilk harfleri büyük yazılmalıdır. İlaçların genel (jenerik) isimlerinin kullanılması tercih edilir ve genel isimlerin ilk harfleri büyük yazılmaz.
 • Bildiri göndermede kullanacağınız yazı karakteri sistem tarafından otomatik olarak tüm bildiriler için standartlaştırılmış olup, farklı yazı karakteri kullanmak mümkün değildir.
 • Yapılan göndermeler bildiri özetinin sonunda dipnot olarak değil metin içerisinde alıntı olarak gösterilmelidir.
 • Özette çalışmanın amacı ve kullanılan yöntemler kısaca belirtilmeli, bulgular yeterli sayısal ayrıntıyla birlikte özetlenmeli ve sunulan bulgular çerçevesinde sonuç açıklanmalıdır.
 • Özet; amaç, yöntem, bulgular ve sonuç başlıkları kullanılarak yazılmalıdır.
 • Sunum özetleri, başlık, yazar adları ve kurumlar hariç 300 kelimeyi geçmemelidir.
 • Bildirilere bir adet tablo ve bir adet grafik eklenebilir.
 • Bildiri özetinde yer alan yazarlardan en az birinin sempozyum kaydı yaptırması zorunludur. Sadece kayıt yaptırmış olan yazarlarınsunumları programa ve özet kitabına dahil edilecektir.

Bu maddelerden herhangi birine uymayan bildiri özeti, içeriğine bakılmaksızın değerlendirme dışı bırakılacaktır.

Bildiri Konu Başlıkları

 • Ankilozan Spondilit
 • Biyolojik İlaçlar
 • Fibromiyalji
 • Gut ve Hiperürisemi
 • Osteoartrit
 • Osteoporoz
 • Otoinflamatuvar Hastalıklar
 • Psoriatik Artrit
 • Romatoid Artrit
 • Uveit
 • Biyobenzer İlaçlar
 • Sistemik Lupus Eritematozus
 • Pulmoner Hipertansiyon
 • Vaskülitler
 • Kayıt Kütükleri
 • Advers Olaylar (İnfeksiyonlar)
 • Advers Olaylar (İnfeksiyon dışı nedenler)
 • Diğer

Dikkat Edilecek Noktalar

 • Online bildiri modülünü ilk kez kullanacaksanız “Yeni Kullanıcı” linkini kullanarak sisteme kaydolunuz.
 • Kayıt işleminden sonra sayfadaki açıklamalar size yardımcı olacaktır. Verilen mesaj ve açıklamaları dikkatle okuyunuz.
 • Bildiriyi gönderen yazarların, tüm iletişim bilgilerini (telefon, cep telefonu ve e-mail) eksiksiz olarak ilgili alanlara doldurmaları gerekmektedir.
 • Özet gönderme işleminizden sonra e-posta adresinize gelecek onay mesajlarını saklayınız.
 • Bildirinizle ilgili tüm değerlendirme sürecini e-posta ve parolanızla sistem üzerinden takip edebilirsiniz.

Bildirilerin Değerlendirilmesi
Değerlendirme internet üzerinden araştırmacıların ad/soyad ve kurumları gizli tutularak, ilgili kategoriler için oluşturulacak Bildiri Değerlendirme Komisyonları’nca yapılacaktır. Değerlendirme sonucu tüm bildiri sahiplerine sözel veya poster sunum kabulleri için sonuç yazısı gönderilecektir.
Bildirilerin değerlendirmeye alınabilmesi için araştırmacılardan en az birinin sempozyum kayıt işleminin tamamlanmış olması gerekmektedir.

Detaylı bilgi için; [email protected]

Copyright © 2020 Romatolojide Hedef 2020 Sempozyumu