POSTER BİLDİRİLER


Sunum No Ref. No Bildiri Başlığı Sunucu
PP-01 5 Ankilozan Spondilit Taklitçisi İdiopatik Hipoparatiroidili Bir Olgu Gül Güzelant Özköse
PP-02 6 Pulmoner Hemoraji ile Başvuran AA Tip Amiloidoz Olgusu Önay Gerçik
PP-03 7 Romatolojik hastalığı taklit eden bir enfeksiyon tablosu Murat Taşçı
PP-04 8 Romatoid artritli bir hastada ortaya çıkan Moyamoya hastalığı. İlişki mi yoksa tesadüf mü? Vedat Gerdan
PP-05 9 Bel ve Sırt Ağrısı ile Başvuran, Spondilartrit Kliniğini Taklit Eden ve Multipl Miyelom Tanısı Alan 46 Yaşında Bayan Hasta: Olgu Sunumu Kubilay Şahin
PP-06 10 Remisyonda nazofarenks kanseri sırasında ortaya çıkan dermatomiyozit olgusu Elif Dinçses Nas
PP-07 11 Bilateral renal arter stenozuna bağlı malign hipertansiyona sekonder trombotik mikroanjiopati gelişen Takayasu arteriti olgusu Ege Sinan Torun
PP-08 16 Anti fosfolipid Sendromunda Rituksimab Tedavisi-Vaka Serisi Aysun Aksoy
PP-09 13 Makrofaj Aktivasyon Sendromu İle Başvuran Ankilozan Spondilit Olgusu Mert Öztaş
PP-10 14 PTU ilişkili p-ANCA pozitif dirençli pyoderma gangrenozum olgusu Esra Dilşat Bayrak
PP-11 15 Kutanöz vaskülitin eşlik ettiği primer Sjögren sendromu tanılı olguda rituksimab deneyimi Mete Kara
PP-12 19 İzoniazid Profilaksisi Sonrası Rekürren Pankreatit Gelişen Enteropatik Artrit Olgusu Eda Otman Akat
PP-13 20 Adalimumab tedavisi altında periferik nöropatisi gelişen ankilozan spondilit vakası Elif Durak Ediboğlu
PP-14 21 Skleroderma Benzeri Cilt bulguları ile Başvuran ‘The Stiff Skin Syndrome’lu Olgu İsmail Uçar
PP-15 22 Akut Budd-Chiari Sendromu ve Kutanöz Nekroz ile Prezente Olan Primer Antifosfolipit Sendromu; Nadir Olgu Sunumu Özlem Kudaş
PP-16 23 Takayasu arteritine bağlı anevrizma sonrası gelişen kronik dissemine intravasküler koagülasyon olgusu Cansu Akleylek
PP-17 24 Romatoid artrit Olgusunda Kutane Metallozis Numune Aliyeva
PP-18 25 Romatoid artrit nedeniyle biyolojik ilaç kullanımı sırasında akciğerde görülen kaviter lezyon Serpil Ergülü Eşmen
PP-19 26 Nadir bir birliktelik: Ailevi Akdeniz Ateşi ile ilişkili amiloidoz ve anlamı belirlenemeyen monoklonal gamopati Zeynep Toker Dincer
PP-20 27 Kolon Perforasyonu Sonrası Tanı Alan Behçet Sendromu Tuğba Izci Duran
PP-21 30 Ankilozan spondiliti taklit eden hipofosfatemik osteomalazi Mustafa Gür
PP-22 34 Behçet hastalığının nadir görülen tutulumu: sol ventrikül trombüsü Öznur Sadioğlu Çağdaş
PP-23 35 Subakromiyal Sıkışma Sendromunda Subakromiyal-Subdeltoid Bursa İçi Enjeksiyon Sonrası Hastanede Gözetim Altında Yapılan Egzersiz İle Ev Egzersiz Programının Etkinliğinin Karşılaştırılması İlker Yağcı
PP-24 37 Gördüğümüz Her Cilt Lezyonu (Malar Rask/Diskoid Rash..) Lupus Olarak Düşünülmemeli İlyas Ercan Okatan
PP-25 36 Juvenil İdiopatik Artrirt (JIA) Tanılı Hastalarda Hepatit B Aşı Yanıtı Değerlendirilmesi Figen Çakmak
PP-26 Romatoid Artrit tanılı hastada biyolojik tedavi kullanırken gelişen kutanöz leishmaniasis Bengisu Aslan
PP-27 38 ANTİ-TÜMÖR NEKROZİS FAKTÖR ALFA TEDAVİSİ İLE İLİŞKİLİ CİLT LEZYONLARI Suade Özlem BADAK

Önemli Bilgiler
Poster sunumlar Dijital Kongre platfomuna “PDF” olarak yüklenecektir.

Posterinizi 1080x1920 px. ölçülerinde elektronik olarak hazırlayarak PDF formatında 2 Kasım 2020 tarihine kadar "[email protected]" adresine göndermenizi rica ederiz.

PowerPoint veya Keynote uygulamaları ile hazırlayacağınız posterinizi PDF olarak kaydedip bildiri numaranız ile adlandırarak gönderebilirsiniz.

PowerPoint üzerinden Dosya > Sayfa Yapısı menüsünden Ekran Gösterisi 16:9 ölçülerini seçerek genişlik ölçüsünü 18 cm, yükseklik ölçüsünü 32 cm olarak belirleyebilirsiniz.

Bildirilerin sunulması için kongre kaydı yapılması zorunludur.

Kongreye kabul edilmiş bildiriler “Ulusal Romatoloji Dergisi”nde yayınlanacaktır.

Copyright © 2020 Romatolojide Hedef 2020 Sempozyumu