BİLİMSEL PROGRAM


SALON A
13:30 - 17:00 İmmünoloji - Genetik Güncelleme Kursu
13:30 - 14:00 T Hücre Farklılaşması ve Plastisite Güher Saruhan Direskeneli
14:00 - 14:30 İnflamatuvar Hastalıklarda Nötrofiller ve NETozis Ahmet Gül
14:30 - 15:00 İnterferon İmzası ve Otoimmüniteye Yatkınlık Murat İnanç
15:00 - 15:30 Kahve Molası
15:30 - 16:00

Anti-fosfolipid Antikorlar ile İlişkili Tromboz Mekanizmaları

Bahar Artım Esen
16:00 - 16:30 Skleroderma Patogenezi Haner Direskeneli
16:30 - 17:00 Genetik Varyasyonlar ve Hastalık İlişkisi Serdal Uğurlu
17:15 - 17:30 Açılış
Sempozyum Başkanı: Nevsun İnanç
TRD Başkanı: Vedat Hamuryudan
17:30 - 18:30

Açılış Konferansı
Oturum Başkanları: Orhan Aral, Vedat Hamuryudan

  Türkiye Ekonomisi Yol Ayrımında Seyfettin Gürsel

SALON A
08:30 - 10:00

Panel: RA da Yeni Ajanlarla Tedavi Hedefleri
Oturum Başkanları: Lale Öcal, İzzet Fresko

08:30 - 08:50 IL-6   İhsan Ertenli
  08:50 - 09:10   JAK Ahmet Gül
09:10 - 09:30 2019 EULAR RA Tedavi Önerilerindeki Yenilikler Aşkın Ateş
09:30 - 09:50 RA Tedavi Kararında Histopatoloji ve Laboratuarın Rolü Ender Terzioğlu
09:50 - 10:00 Tartışma
10:00 - 10:30 Kahve Molası
10:30 - 11:30 Panel: RA Prognoz
Oturum Başkanı:
Murat Turgay, Süleyman Özbek
10:30 - 10:50 Dirençli RA Tanım ve Tedavisi Ediz Dalkılıç
10:50 - 11:10 RA'da Malignite Timuçin Kaşifoğlu
11:10 - 11:30 RA'da Mortalite Vedat Hamuryudan
11:30 - 12:15 Uydu Sempozyumu
Oturum Başkanları:
Vedat Hamuryudan, Haner Direskeneli
 

Spondiloartritlerde 2020 ve Ötesi: Secukinumab İle Tedavide Değişenler

Gülen Hatemi, Nevsun İnanç, Cemal Bes
12:15 - 13:15 Öğle Yemeği
13:15 - 14:00

Uydu Sempozyumu
Moderatörler: Murat İnanç, Melike Melikoğlu

  Vakalarla Actemra Deneyimi Yasemin Yalçınkaya, Dilek Solmaz
14:00 - 15:00 Panel: Gebelik
Oturum Başkanları:
Şeminur Haznedaroğlu, Selda Çelik
14:00 - 14:20 Gebelikte ve Laktasyonda İlaç Kullanımı Atila Karaalp
14:20 - 14:40 RA Gebelik Şule Apraş Bilgen
14:40 - 15:00 Lupus Gebelik  Bahar Artım Esen
15:00 - 15:30 Sözlü Bildiriler
Oturum Başkanları:
Ayşe Çefle, Necati Çakır
15:30 - 15:45 Kahve Molası
15:45 - 16:45 Panel: ILD
Oturum Başkanları:
Gülen Hatemi, Süleyman Serdar Koca
15:45 - 16:05 Romatolojik Hastalıklarda ILD Cemal Bes
16:05 - 16:25 İmmunsupresif Tedavi Ali Akdoğan
16:25 - 16:45 Antifibrotik Tedavi Gülfer Okumuş
16:45 - 17:45 Panel: Romatolojide Tedavi Kaynaklı Vasküler Sorunlar (KVH, DVT/PE)
Oturum Başkanları:
Sema Yılmaz, Soner Şenel
16:45 - 17:05 Non-steroid / Steroid Gezmiş Kimyon
17:05 - 17:25 Biyolojik Tedaviler/Hedefe Yönelik csDMARD Fulya Coşan
17:25 - 17:45 Vasküler Sorunlardan Korunma ve Tedavi Meryem Can
SALON B
14:00 - 15:30 Çocuk Romatoloji Oturumları
Oturum Başkanları:
Seza Özen, Yelda Bilginer
 

Jüvenil İdyopatik Artritte Güncelleme ve Hedefe Yönelik Tedaviler

Balahan Bora Makay

  Jüvenil Spondiloartropatilerde Güncelleme ve Hedefe Yönelik Tedaviler  

Özgür Kasapçopur

 

Jüvenil Sistemik Lupus Eritematosusta Güncelleme ve Hedefe Yönelik Tedaviler    

Sezgin Şahin

15:30 - 16:00 Kahve Molası
16:00 - 17:30 Çocuk Romatoloji Oturumları
Moderatör:
Özgür Kasapçopur, Balahan Bora Makay
  Otoenflamatuar Hasatlıklarda Güncelleme ve Hedefe Yönelik Tedaviler

Yelda Bilginer

  ADA-2 Eksikliği Klinik Spektrumu ve Güncel Tedaviler

Ezgi Deniz Batu

 

Jüvenil Dermatomiyozit ve Sklerodermada Güncelleme ve Hedefe Yönelik Tedaviler      

Amra Adroviç

SALON A
08:30 - 10:00  Panel - Sistemik Lupus Eritematozus
Oturum Başkanları:
Eren Erken, Göksal Keskin
08:30 - 09:00 Yeni Tedavi Ajanları - B hücre, İnterferon Neslihan Yılmaz
09:00 - 09:30 Lupus Nefrit Patolojisi Yasemin Özlük
09:30 - 10:00 Lupusda Dirençli Hematolojik Tutulum  Ayten Yazıcı
10:00 - 10:30 Kahve Molası
10:30 - 11:30 Panel - Skleroderma
Oturum Başkanları:
Mustafa Özmen, Didem Arslan
10:30 - 10:50 Dirençli Raynaud / Dijital Ülser Tedavi Merih Birlik
10:50 - 11:10 Skleroderma Yeni Tedaviler Yasemin Şahinkaya Yalçınkaya
11:10 - 11:30 PAH Monoterapi mi? Kombinasyon Tedavisi mi? Levent Kılıç
11:30 - 12:15 Uydu Sempozyumu
  Psoriatik Artrit’te Güncel Tedavi Yaklaşımı  
  Psoriatik Artrit’te Tedavi Hedefleri ve Stelara Etkinlik Verileri Murat İnanç
  Komorbid Hastalarda Uygun Tedavi Seçenekleri ve Stelara ile Güvenli Tedavi Vedat Hamuryudan
  Gerçek Yaşam Verileri ve Günlük Pratikten Vaka Örnekleri Ender Terzioğlu
12:15 - 13:15 Öğle Yemeği
13:15 - 14:00 Uydu Sempozyumu
  Romatoid Artrit Tedavisinde Gerçek Yaşam Verileri İle Tofasitinib Nevsun İnanç, Cemal Bes
14:00 - 15:00 Panel: Konnektif Doku Hastalıkları
Oturum
Başkanları: Yasemin Kabasakal, Rıdvan Mercan
14:00 - 14:20 Sjogren Tedavi Kılavuzu Zeynep Özbalkan Aşlar
14:20 - 14:40 Sjogren Uzun Dönem Prognoz Veli Yazısız
14:40 - 15:00 Miyozit Tedavisinde Gelişmeler Murat İnanç
15:00 - 15:30 Sözlü Bildiriler
Oturum Başkanları:
Sebahattin Yurdakul, Esen Kasapoğlu    
15:30 - 15:45 Kahve Molası
15:45 - 17:15 Panel - PsA
Oturum Başkanları:
Nurullah Akkoç, Şükran Erten 
15:45 - 16:05 Anti-TNF  Gerçek Can
16:05 - 16:25 IL 17 ve IL12 /IL23 Gökhan Keser
16:25 - 16:45 PSA Yeni Tedavi Ajanları Dilek Solmaz
16:45 - 17:05 PsA Komorbiditeler ve Prognoz Umut Kalyoncu
17:05 - 17:15 Tartışma  
17:15 - 18:15 Panel - SpA
Oturum Başkanları:
Fatoş Önen, Melike Melikoğlu
17:15 - 17:35 Aksial ve non-aksial SpA Tedavi Sedat Kiraz
17:35 - 17:55 Aksial SpA Tedavisinin İzlenmesi İsmail Sarı
17:55 - 18:15 Aksial SPA Remisyon, Tedavi Azaltılması ve Kesilmesi Servet Akar

SALON A
08:30 - 10:00 Otoinflamatuar Hastalıklar ve Erişkinde Juvenil Artrit
Oturum Başkanları:
Mehmet Soy, Abdülsamet Erden
08:30 - 08:55 Erişkin Otoinflamatuar Hastalıklar Serdal Uğurlu
08:55 - 09:20 Erişkin Still Tedavisi Hakan Erdem
09:20 - 09:45 Makrofaj Aktivasyon Sendromu Kenan Barut
09:45 - 10:00 Tartışma
10:00 - 10:30 Kahve Molası
10:30 - 11:30 Gut ve Diğer Artritler
Oturum Başkanları:
Taşkın Şentürk, Duygu Ersözlü
10:30 - 10:50 Gut Tedavisinde Yenilikler Ahmet Eftal Yücel
10:50 - 11:10 Viral Artritler ve Tedavisi Hakan Emmungil
11:10 - 11:30 Sarkoidoz Artrit Şenol Kobak
11:30 - 12:15 Oturum Başkanları: Hüseyin Özer
Konferans: Seronegatif Romatoid Artrit Tuulikki Sokka
12:15 - 13:15 Öğle Yemeği
13:15 - 14:00 Lokal Ağrı Yaklaşımları
Oturum Başkanları:
Ayşen Akıncı, Berivan Bitik
13:15 - 13:35 Sakroiliak Eklem Kaynaklı Ağrılı Durumlar  İlker Yağcı
13:35 - 13:55 Omuz Sorunlarına Yaklaşım ve Tedavi Prensipleri Kenan Akgün
13:55 - 14:00 Tartışma  
14:00 - 15:00 Romatolojide İnflamatuar Olmayan Sorunlara Yaklaşım
Oturum Başkanları:
Gülseren Akyüz, Alp Çetin
14:00 - 14:20 OA Medikal Tedavisinde Yenilikler Berna Göker
14:20 - 14:40 Steroid Osteoporozu Muhammet Çınar
14:40 - 15:00 Romatizmal Hastalıklara Eşlik Eden Fibromiyalji ve Tedavisi Yavuz Pehlivan
15:00 - 15:30 Kahve Molası
15:30 - 17:00 Panel - Vaskülit
Oturum Başkanları:
Mehmet Akif Öztürk, Müge Bıçakçıgil
15:30 - 15:50 Büyük Damar Vaskülitlerinde Biyolojik Tedavi Haner Direskeneli
15:50 - 16:10 Dirençli ANCA İlişkili Vaskülit Tedavisi Nilüfer Alpay Kanıtez
16:10 - 16:30 DADA2 Spektrumu ve Tedavi Ömer Karadağ
16:30 - 16:50 Behçet Hastalığında Damar Tutulumu Tedavisinde Yenilikler Emire Seyahi
16:50 - 17:00 Tartışma
17:00 - 17:45 Akılcı İlaç Kullanımı
Oturum Başkanları:
Seval Pehlevan, Sibel Yılmaz Öner
17:00 - 17:15 D Vitamini Ahmet Omma
17:15 - 17:30 Kortikosteroid Tedavi

Ali Şahin

17:30 - 17:45 Romatolojide Aşıların Kullanımı

Adem Küçük

17:45 - 18:00 Kapanış
Copyright © 2019 Romatolojide Hedef 2020 Sempozyumu