SÖZLÜ BİLDİRİLER


Sunum No Ref. No Bildiri Başlığı Sunucu
SS-01 2 Klinik remisyondaki romatoid artritli hastaların fonksiyonel durumunun değerlendirilmesi ve aerobik kapasite ile ilişkilendirilmesi İlker Yağcı
SS-02 17 Ankilozan Spondilit: 500 Olguda Tek Merkez Deneyimi Mehmet Soy
SS-03 12 Psoriyatik artritte AA amiloidoz sıklığı: Tek merkez deneyimi Murat Bektaş
SS-04 28 Geleneksel Tedavilere Dirençli Lupus Nefriti Hastalarında Rituksimab Tedavisi- Tek Merkez Deneyimi Berna Yurttaş

Önemli Bilgiler
Sözel sunumlar Dijital Kongre platfomuna “video” olarak yüklenecektir.

Sözel bildiriniz için 5 dakikalık video sunumunuzu hazırlayarak Google Drive, Yandex Disk, Dropbox, WeTransfer vb. dosya yükleme sistemlerine yükleyerek bağlantı linkini en geç 28 Ekim 2020 tarihine kadar [email protected] adresine iletmenizi rica ederiz.

Dilerseniz bu videoyu Zoom uygulaması üzerinden ekran paylaşımı yaparak, sunumunuz ve görüntünüzü kayıt ederek 5 dakikayı geçmeyecek şekilde hazırlayabilirsiniz. Teknik destek için "[email protected]" adresi üzerinden tarafımızdan yardım alabilirsiniz.

Bildirilerin sunulması için kongre kaydı yapılması zorunludur.

Kongreye kabul edilmiş bildiriler “Ulusal Romatoloji Dergisi”nde yayınlanacaktır.

Copyright © 2020 Romatolojide Hedef 2020 Sempozyumu