SÖZLÜ BİLDİRİLER


Sunum No Ref. No Bildiri Başlığı Sunucu
SS-01 2 Klinik remisyondaki romatoid artritli hastaların fonksiyonel durumunun değerlendirilmesi ve aerobik kapasite ile ilişkilendirilmesi İlker Yağcı
SS-02 17 Ankilozan Spondilit: 500 Olguda Tek Merkez Deneyimi Mehmet Soy
SS-03 12 Psoriyatik artritte AA amiloidoz sıklığı: Tek merkez deneyimi Murat Bektaş
SS-04 28 Geleneksel Tedavilere Dirençli Lupus Nefriti Hastalarında Rituksimab Tedavisi- Tek Merkez Deneyimi Berna Yurttaş
SS-05 18 Psöriatik artritli hastalarda kardiyovasküler risk skorları ile Visseral Adiposit İndeks arasında bir ilişki var mıdır? Sevinç Can Sandıkçı

Önemli Bilgiler
Sözel sunumlar Dijital Kongre platfomuna “video” olarak yüklenecektir.

Sözel bildiriniz için 5 dakikalık video sunumunuzu hazırlayarak Google Drive, Yandex Disk, Dropbox, WeTransfer vb. dosya yükleme sistemlerine yükleyerek bağlantı linkini en geç 28 Ekim 2020 tarihine kadar [email protected] adresine iletmenizi rica ederiz.

Dilerseniz bu videoyu Zoom uygulaması üzerinden ekran paylaşımı yaparak, sunumunuz ve görüntünüzü kayıt ederek 5 dakikayı geçmeyecek şekilde hazırlayabilirsiniz. Teknik destek için "[email protected]" adresi üzerinden tarafımızdan yardım alabilirsiniz.

Bildirilerin sunulması için kongre kaydı yapılması zorunludur.

Kongreye kabul edilmiş bildiriler “Ulusal Romatoloji Dergisi”nde yayınlanacaktır.

Copyright © 2020 Romatolojide Hedef 2020 Sempozyumu