Bilimsel Program

25 Nisan 2024, Perşembe
SALON A
09.00-09.25 Açılış Konuşması Bahar Artım Esen
09.25-11.00 Oturum Başlığı: Romatoid Artrit
Moderatörler: Vedat Hamuryudan, Sedat Kiraz, Melike Melikoğlu, Mehmet Soy
09.25-09.50 Zor Romatoid Artrit Tedavisi Gökhan Keser
09.50-10.15 Sinovyal Biyopsi Işığında Tedavi Seçimi Yapmak Ahmet Gül
10.15-10.40 Romatoit Artritte Hasta Kaynaklı Sonlanım Ölçütleri Yusuf Yazıcı (Online)
10.40-11.00 Soru – Cevap (Genel Tartışma)
11.00-11.20 Kahve Molası
11.20-12.05 Uydu Sempozyumu (Abbvie) 
Oturum Başlığı: Romatolojik Hastalıklarda Tedavi Beklentilerine Meydan Okuyun
Moderatör: Yavuz Pehlivan
Romatoid Artrit Tedavisinde RINVOQ Mehmet Engin Tezcan
Spondiloartritlerin Tedavisinde RINVOQ Uğur Karasu
12.05-14.00 Öğle Yemeği
14.00-16.00 Oturum Başlığı: Otoimmün Bağ Dokusu Hastalıkları
Moderatörler: Yasemin Kabasakal, Cengiz Korkmaz, Ayşe Çefle
14.00-14.30 SLE Tedavisinde Yeni Gelişmeler Murat İnanç
14.30-15.00 Dirençli Lupus Nefriti Tedavisi Bahar Artım Esen
15.00-15.30 Renoprotektif Tedavi Alaattin Yıldız
15.30-16.00 Soru-Cevap
16.00-16.45 Uydu Sempozyumu (Lilly) 
Oturum Başlığı: Romatoid Artrit Tedavisinde Barisitinib ve Psöriyatik Artrit Tedavisinde Ixekizumab Etkililik ve Güvenlilik Verileri
Moderatör: Murat İnanç
Konuşmacılar: Timuçin Kaşifoğlu, Cemal Bes
16.45-17.00 Kahve Molası
17.00-17.45 Panel
Panel Başlığı: Anti-Ro antibodies and pregnancy: Impact on outcome and how to manage
Moderatörler: Murat İnanç, Neslihan Yılmaz, Veli Yazısız
Konuşmacı: Jill Buyon (Online)
17.45-18.30 Uydu Sempozyumu (Pfizer)
Oturum Başlığı: Spondiloartritlerin Tedavisinde ENBREL ve IXIFI
Konuşmacılar: Cemal Bes, Emire Seyahi
18.30-19.15 Oturum Başlığı: Sözlü Bildiriler
Moderatörler: Veli Çobankara, Ediz Dalkılıç, Hakan Emmungil
18.30-18.45 Sözel Sunum 1
Konu: Takayasu Arteritinde Biyolojik Tedavi İhtiyacını Belirleyen Faktörler: Tek Merkezde İzlenen 132 Hastanın Uzun Dönem Analizi
Konuşmacı: Nevzat Koca
18.45-19.00 Sözel Sunum 2
Konu: Sistemik Skleroz Hastalarında Deri Tutulumu ve İnterstisyel Akciğer Hastalığında Azatioprin ve Siklofosfamidin Etkinliğinin Karşılaştırılması: Bir Meta-Analiz
Konuşmacı: Ege Sinan Torun
19.00-19.15 Sözel Sunum 3
Konu: Sistemik Lupus Eritematozus hastalarının Optik Koherens Tomografi Anjiyografi bulguları ve Nöropsikiyatrik tutulumun etkisi
Konuşmacı: Selime Ermurat
26.04.2024 Cuma
SALON A
08.30-10.15 Oturum Başlığı: Spondilartropailer
Moderatörler: Fatoş Önen, Umut Kalyoncu, Cemal Bes
08.30-09.00 Ekstra-Artiküler Bulgular Spondilartropati Tedavisini Nasıl Yönlendirir? Servet Akar
09.00-09.30 SpA’da Görüntülemenin Hasta Yönetimindeki Yeri Pamir Atagündüz
09.30-10.00 Zor PsA Tedavisi İsmail Sarı
10.00-10.15 Soru-Cevap
10.15-11.00 Uydu Sempozyumu (Farmanova )
Oturum Başlığı: Spondiloartropati Yönetiminde Secukinumab Etkililik ve Güvenliği
Moderatörler: Prof. Dr. Ahmet Gül, Prof. Dr. Melike Melikoğlu
Konuşmacılar: Prof. Dr. Ahmet Gül, Prof. Dr. Cemal Bes
11.00-12.45 Oturum Başlığı: Miyozit ve Sistemik Skleroz
Moderatörler: Ender Terzioğlu, Süleyman Serdar Koca, Timuçin Kaşifoğlu, Didem Arslan
11.00-11.30 Sistemik Sklerozda İmmunosupresif Tedavinin Prognoza Etkisi Yasemin Şahinkaya
11.30-12.00 Sistemik Sklerozda Vaskülopati Tedavisi Ali Akdoğan
12.00-12.30 Otoantikorlar Miyozit Tedavisini Yönlendirebilir Mi? Merih Birlik
12.30-12.45 Soru – Cevap
12.45-14.00 Öğle Yemeği
14.00-14.45 Uydu Sempozyumu  (Pfizer) 
Oturum Başlığı: Vakalarla Ankilozan Spondilit Tedavisinde Tofacitinib
Moderatör: Pamir Atagündüz
Konuşmacı: Servet Akar
14.45-16.30 Oturum Başlığı: Kristal ve Dejeneratif Artropatiler, Akılcı İlaç Kullanımı
Moderatörler: Eftal Yücel, Süleyman Özbek, Mehmet Sayarlıoğlu
14.45-15.15 Gut/Kalsiyum Pirofosfat Hastalığı Tedavi Güncellemesi İzzet Fresko
15.15-15.45 Osteoartriti Nasıl Tedavi Edelim?  Kanıta Dayalı Tedavi Ne Var? Dilşad Sindel
15.45-16.15 Osteoporoz Tedavisi: Hangi İlaç? Kime? Ne Kadar Süreyle? Nurdan Gül
16.15-16.30 Soru – Cevap
16.30-16.45 Kahve Molası
16.45-17.30 Uydu Sempozyumu (UCB)
Oturum Başlığı Teoriden Pratiğe 10 Yıllık Deneyim: Gerçek Yaşam Verileri ile Cimzia
Moderatörler: Vedat Hamuryudan, Nevsun İnanç
Farmakovijilans Sunum
Aksiyel Spondiloartritlerin Tedavisinde Gerçek Yaşam Verileri ile Cimzia Pamir Atagündüz
Romatoid Artrit Tedavisinde Gerçek Yaşam Verileri ile Cimzia Gülen Hatemi
17.30-18.30 Panel: Antifosfolipid Sendromu
Moderatörler: Bahar Artım Esen, Ayten Yazıcı, Nilüfer Alpay Kanıtez
Management of Patients with Thrombotic Antiphospholipid Syndrome Resistant to Standard Anticoagulation Treatment Thomas L. Ortel (online)
A Case Based Approach to Treating APS: Focus on Microangiopathic and Non-Thrombotic Manifestations Savino Sciascia (online)
18.30-19.15 Oturum Başlığı: Sözlü Bildiriler
Moderatörler: Taşkın Şentürk, Duygu Ersözlü, Şükran Erten
18.30-18.45 Sözel Sunum 4
Konu: Birden Fazla Otoinflamatuvar Gen Varyantı Taşıyan Hastaların Fenotipleri: Sınıflandırılabilen ve Mikst Otoinflamatuar Hastalıklar (MAID)
Konuşmacı: Shirkhan Amikishiyev
18.45-19.00 Sözel Sunum 5
Konu: Idiyopatik Rekürren Perikardit: Tek Merkez Deneyimi
Konuşmacı: Shirkhan Amikishiyev
19.00-19.15 Sözel Sunum 6
Konu: Hidroksiklorokin Sülfatın Sıçan Femuru Kırık Modelinde Kemik İyileşmesine Olan Etkilerinin İncelenmesi
Konuşmacı: Yiğit Önaloğlu
27.04.2024 Cumartesi
SALON A
08.30-09.00 Panel: Romatoid artriti engellemeye çalışmanın vakti geldi mi?
  Moderatörler: Ahmet Gül, Gülen Hatemi
  Konuşmacı: Koray Taşçılar
09.00-10.15 Oturum Başlığı: Otoinflamatuvar Hastalıklar
Moderatörler: Özgür Kasapçopur, Huri Özdoğan, Ahmet Omma, Burak Erer
09.00-09.30 Anti-IL-1 Tedaviler: Kime, Ne Zaman, Ne Kadar ve Hangi Şartlarda? Serdal Uğurlu
09.30-10.00 Otoinflamatuvar Hastalıkların Tedavisinde Yeni İlaçlar Nuray Aktay Ayaz
10.00-10.15 Soru-Cevap
10.15-10.30 Kapanış
The EUVAS Course at the “Target in Rheumatology 2024” Meeting Preliminary Program
27.04.2024 Saturday
ROOM A
10.30-10.45 Introduction to Vasculitis Hasan Yazıcı
10.45-12.00 Session Vasculitis session with Turkish Collegues: Treatment Update
Chairs: Emire Seyahi, Fatma Alibaz, Seza Özen
10.45-11.10 Behçet’s Disease Gülen Hatemi
11.10-11.35 Takayasu arteritis Haner Direskeneli
11.35-12.00 Central nervous system vasculitis Murat Kürtüncü
12.00-13.00 Lunch Break
EUVAS Vasculitis Mini Course (with a focus on diagnosis and treatment)
13.00-14.20 Session 1
Chairs: David Jayne, Ahmet Gül, Haner Direskeneli
Introduction to the EUVAS Symposium
13.00-13.10 Hot Topics in GCA, AAV, IgG4-RD and EGPA David Jayne
Giant Cell Arteritis
13.10-13.30 EULAR GCA guidelines Thomas Neumann
13.30-13.50 Game-changing therapies in giant cell arteritis Milena Bond
13.50-14.20 GCA Case Discussions Sema Kaymaz
14.20-16.30 Session 2
Chairs: Ingeborg Bajema, Kenan Aksu, Yasemin Özlük
ANCA-Associated Vasculitis, Part 1 – Therapy
14.20-14.40 Standard of Care Therapy Irmgard Neumann
14.40-15.00 Complement Inhibition David Jayne
15.00-15.20 Coffee Break
ANCA-Associated Vasculitis, Part 2 – Co-Morbidities  İhsan Ertenli, Sevil Kamalı
15.20-15.40 Immunobiology of B-cell Targeting Therapies Federico Alberici
15.40-16.00 Cardiovascular Co-Morbidities Aladdin Mohammad
16.00-16.30 Case studies in AAV Sinem Nihal Esatoğlu
16.30-16.50 Coffee Break
16.50-19.00 Session 3
Chairs: Aladdin Mohammad, Ömer Karadağ, Murat İnanç
IgG4-RD
16.50-17.10 IgG4-RD: Not Just a Matter of IgG4 Augusto Vaglio
17.10-17.30 Histological Patterns and Biopsy Diagnosis of IgG4-RD Ingeborg Bajema
EGPA
17.30-17.50 Clinical Subphenotypes of EGPA Alfred Mahr
17.50-18.10 Sinonasal and/or Asthma Manifestations in EGPA Giacomo Emmi
18.10-18.40 Case Studies in IgG4-RD and EGPA Burak İnce
18.40-19.00 Closing Remarks
Önemli Bilgi: Sempozyuma kayıt olan kişiler kursada katılabilirler.
Ancak sempozyuma kayıt olmayan kişilerin kursa katılımı için kurs kayıt ücreti ödemesi gerekmektedir.
Katılım sınırlı olduğu için kayıt işlemlerinizi için lütfen organizasyon sekreteryası ile yazılı olarak (istanbul1@devent.com.tr) bağlatıya geçiniz.


D Event Turizm Organizasyon Hizmetleri Ltd. Şti.
İçerenköy Mah. Çayır Cad. No:5 Bay Plaza Kat:12
Ataşehir, İstanbul
Tel: +90 216 573 18 36
E-mail: istanbul1@devent.com.tr
Web: www.devent.com.tr

D Event Turizm Organizasyon Hizmetleri Ltd. Şti.